Podwyżka świadczeń z funduszu alimentacyjnego: Z 500 zł do 1000 zł dla uprawnionych

Przemiany w systemie świadczeń alimentacyjnych są na horyzoncie. Dążą one do polepszenia życia dzieci, które są na utrzymaniu funduszu alimentacyjnego i obecnie znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Prace nad zmianami mają na celu podniesienie kwoty świadczenia z obecnych 500 zł do 1000 zł.

Fundusz alimentacyjny jest systemem wsparcia, który wchodzi w grę, gdy rodzic nie jest w stanie, lub celowo unika płacenia alimentów na rzecz swojego dziecka. Chociaż jest to systemowe rozwiązanie skonstruowane tak, aby rozwiązać te problemy, wiele osób zgadza się, że jego efektywność jest niska.

Aby skorzystać ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego, konieczne jest spełnienie określonych warunków. Po pierwsze, beneficjenci otrzymujący świadczenia są ograniczeni i muszą spełniać ustawowe kryterium dochodowe – dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać sumy 1209 zł. Po drugie, uprawnione osoby mogą otrzymać świadczenie tylko wtedy, gdy próby egzekucji zaległych alimentów okazują się nieskuteczne. To oznacza, że w ciągu ostatnich dwóch miesięcy nie udało się wyegzekwować pełnej sumy zaległych i bieżących alimentów lub w okresie postępowania upadłościowego nie udało się uzyskać pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Trzeci problem dotyczy kwoty, jaką można otrzymać ze świadczeń funduszu alimentacyjnego. Obecnie jest ona ograniczona do maksymalnie 500 zł na miesiąc, kwota ta jest stała od 2008 roku, niezależnie od inflacji czy wzrostu kosztów utrzymania. W porównaniu do innych świadczeń, takich jak program 500 plus, który zwiększył swoją wartość z 500 zł do 800 zł w 2019 r., kwota ta wydaje się symboliczna.

Sytuacja ta jednak ma się zmienić. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRPiPS) pracuje nad podniesieniem kwoty świadczenia do 1000 zł miesięcznie. Nowe przepisy mają wejść w życie w trzecim kwartale 2024 roku.