Ogrzewanie domu w sezonie 2023/2024 – czy przewidziano dodatek węglowy?

Dodatek węglowy, który został uruchomiony w poprzednim roku, miał na celu złagodzenie skutków gwałtownego wzrostu cen węgla. Dzięki niemu, gospodarstwa domowe mogły uzyskać jednorazową pomoc finansową w kwocie 3 tysięcy złotych. W związku z tym, wiele osób w Polsce zastanawiało się, czy podobne wsparcie będzie dostępne również w obecnym sezonie grzewczym. Odpowiedź na to pytanie jest jednak negatywna – nie przewiduje się dodatku węglowego na sezon 2023/2024.

Dodatek węglowy – co to takiego?
W poprzednim roku upływ listopada oznaczał koniec terminu na złożenie wniosku o dodatek węglowy. Przepisy umożliwiające korzystanie z tego rodzaju pomocy finansowej zostały wprowadzone jeszcze w sierpniu 2022 roku. Później uległy one modyfikacji, a dodatkowo wprowadzono dopłaty dla tych gospodarstw domowych, które ogrzewają się przy użyciu innych rodzajów paliw – pelletu drzewnego, oleju opałowego, LPG lub drewna kawałkowego. Aby uzyskać te środki, konieczne było tylko spełnienie jednego kryterium – zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Czy dodatek węglowy przysługuje w 2023 roku?
Dodatek węglowy został wprowadzony przez poprzedni rząd jako reakcja na szybko rosnące ceny węgla obserwowane w 2022 roku. Ponieważ zwiększyły się także koszty innych źródeł ogrzewania, rząd zdecydował się na ich dofinansowanie.