Nadchodzi dodatek osłonowy roku 2024: jakie grupy mogą oczekiwać wsparcia finansowego i jaki jest zakres tego wsparcia?

Dodatek osłonowy stanowi odpowiedź na rosnące koszty energii i ogrzewania, a jego celem jest pomoc najbardziej potrzebującym. W 2024 roku te środki mają ponownie trafić do osób ubogich. Projekt przewidujący powrót dodatku osłonowego, z waloryzacją, zyskał poparcie Sejmu dzięki inicjatywie polityków Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi.

Dodatek osłonowy na rok 2024: jak będzie kształtować się jego wartość? Ten jednorazowy dodatek wprowadzono po raz pierwszy w 2022 roku, ale wypłaty zostały przesunięte na 2023 rok. Teraz planuje się, aby ten jednorazowy dodatek osłonowy został wypłacony także w 2024 roku. Propozycję ustawy dotyczącej dodatku osłonowego przedłożyli w parlamencie posłowie należący do koalicji rządzącej.

W przyszłym roku, podobnie jak w poprzednich latach, dodatek osłonowy ma zostać wypłacony tylko raz. Według założeń projektu ma on wynosić 50 procent kwoty z 2022 roku. Kwoty te będą jednak skorygowane o wskaźnik inflacji z 2022 roku, który wyniósł 14,4 procent.