"Mieszkanie dla absolwenta": Inicjatywa Białegostoku oferująca korzystne warunki najmu najzdolniejszym absolwentom

Program pod nazwą „Mieszkanie dla absolwenta” został stworzony z myślą o najzdolniejszych absolwentach uczelni wyższych mających na celu pozostanie w Białymstoku po zakończeniu swojej edukacji. Ci, którzy spełniają wymagane kryteria, otrzymają możliwość wynajmu mieszkania komunalnego po atrakcyjnej cenie. Mimo że pierwsze lokale zostały już przydzielone, ich odbiór jest jeszcze przed nami.

Aby zakwalifikować się do programu, kandydaci muszą osiągnąć średnią ocen co najmniej 4,75 oraz posiadać umowę o pracę w Białymstoku. Program jest dostępny wyłącznie dla osób, które nie posiadają własnej nieruchomości czy spółdzielczego prawa do lokalu. Umowy wynajmu będą zawierane jedynie na okres obowiązywania umowy o pracę studenta lub absolwenta.

Radni Białegostoku zainicjowali program w formie zmienionej uchwały dotyczącej zasad wynajmowania lokali stanowiących cześć zasobu mieszkaniowego gminy, a to miało miejsce we wrześniu. W ramach programu, miasto ma zamiar przeznaczyć do 93 mieszkań komunalnych, zlokalizowanych przy ul. Depowej, na wynajem dla studentów ostatniego roku oraz absolwentów wyższych uczelni o dobrych wynikach w nauce. Celem jest zachęcenie ich do pozostania lub przyciągnięcia do miasta poprzez umożliwienie korzystania z mieszkania na atrakcyjnych warunkach, znacznie lepszych niż oferowane przez komercyjny rynek mieszkaniowy i dostosowanych do ich możliwości finansowych.

Od 6 października osoby spełniające wymagane kryteria mogą składać wnioski o przyznanie lokalu. Do chwili obecnej wpłynęło 22 takich wniosków. Jak przekazała Agnieszka Błachowska z departamentu komunikacji społecznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, „Rozpatrzono już 20 wniosków — wszystkie pozytywnie”. Informuje też, że powstaje lista beneficjentów programu, która ma zostać podpisana przez prezydenta miasta w maju 2024 r. „Następnie, po zakończeniu inwestycji Zarządu Mienia Komunalnego przy ul. Depowej, będą przekazywane klucze do nowych mieszkań” — dodaje. Data przekazania mieszkań nie została jeszcze ustalona.